Diensten: Bedrijfsbegeleiding

Veel ondernemers hebben van tijd tot tijd behoefte aan extra capaciteit of kennis. Juist op die momenten kan ik u van dienst zijn.

Ondersteuning kan op diverse manieren plaatsvinden, u bepaalt hoe en wanneer.
De samenwerking blijkt meestal dermate vruchtbaar dat ondernemers met nieuwe verzoeken komen om tijdelijk kennis en kunde in te brengen. Zo wordt een lange termijn samenwerking opgebouwd waarbij in de loop van de tijd veel kennis van het betrokken bedrijf wordt opgebouwd. Het grote voordeel is natuurlijk dat zodra er een nieuwe vraag om ondersteuning komt, de opstarttijd minimaal is en er direct kan worden gehandeld!

De ervaring leert dat deze specifieke kennis ván, en betrokkenheid bíj het bedrijf door ondernemers zeer op prijs wordt gesteld.

Meer informatie?

Meer informatie?