Diensten: Bedrijfsvoering

Veel ondernemers zijn met hart en ziel met hun vak bezig. Vaak vinden ze het lastig om de onderneming die erachter zit óók goed te organiseren. Zo komt het regelmatig voor dat de interne organisatie niet soepel loopt of dat er juist een specifiek knelpunt is.
Speciaal voor deze groep, die onvoldoende tijd of kennis heeft om die overige ondernemersactiviteiten uit te voeren, bied ik hulp in de vorm van advies en/of ondersteuning bij de bedrijfsvoering.

Samen zoeken we naar een oplossing, er wordt een stappenplan opgesteld om die oplossing te bereiken. Zodoende houdt u overzicht over de te ondernemen acties en is duidelijk in welke volgorde deze het beste uitgevoerd kunnen worden. Als u dit wenst kan ik dit stappenplan natuurlijk ook voor u uitvoeren.
Zo heeft u meer tijd om u te richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf!
 

Meer informatie?

Meer informatie?