Diensten: Startersbegeleiding

Hulp bij het schrijven van een ondernemingsplan is vaak welkom. Het blijkt echter regelmatig dat de startende ondernemer met het maken van een ondernemersplan niet volledig geholpen is. Ik heb voor starters een speciaal begeleidingstraject om een onderneming op te bouwen. Persoonlijke betrokkenheid staat hierbij centraal.

In een kennismakingsgesprek worden de verwachtingen en het doel van de op te zetten onderneming duidelijk. Ook komen de ondersteuningsmogelijkheden aan de orde. Het kan dan alleen om het ondernemingsplan gaan, het kan ook verdere begeleiding betekenen.
Dit eerste gesprek is uiteraard kosteloos. Als blijkt dat er inderdaad sprake van toegevoegde waarde is gaan we echt aan de slag.

U ontvangt een bondig plan van aanpak, het coachingstraject wordt beschreven en de speciale aandachtspunten worden vastgelegd. Normaal gesproken zien we elkaar één à twee keer per maand maar natuurlijk spreken we elkaar vaker als daar behoefte aan is.

Farine Advies zorgt voor een professionele basis voor uw nieuwe onderneming!

Meer informatie?

Meer informatie?