Advies

Een ondernemer is een juridische procedure gestart.

Naast het technisch-juridisch advies van de advocaat heeft de ondernemer af en toe behoefte aan een klankbord om zeker te stellen dat de procedure ook inhoudelijk nog correct verloopt.

De processtukken worden doorgenomen, van commentaar voorzien en geretourneerd.
Vervolgens vind er een gesprek plaats met de ondernemer om te bepalen wat de te volgen strategie is.
 

 

 

Meer informatie?

Meer informatie?