Lean voor het MKB

Het bedrijf wil opnieuw structuur aanbrengen in de organisatie.

Als eerste worden, in directe samenwerking met de werknemers, de knelpunten geïnventariseerd. Hierbij blijkt ondermeer dat veel handelingen niet meer nodig zijn of simpeler kunnen worden uitgevoerd. Op basis van deze bevindingen wordt er een actieplan opgesteld.

Tijdens de uitvoering van het actieplan worden continu de tussentijdse resultaten vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen en wensen.

Tot slot wordt het project geëvalueerd met alle betrokkenen.
 

Meer informatie?

Meer informatie?